قهوه فوری ریچ روست(Golden Espresso Coffee)

قهوه فوری ریچ روست(Golden Espresso Coffee)، در دو نوع بسته بندی ۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی، داخل قوطی فلزی، با درب ایزی اوپن و درب پیچی، جهت حفظ کیفیت آن، بسته بندی شده است. قهوه فوری سولیس  از بهترین قهوه ریچ روست برزیل تهیه شده است و با تلخی و غلظت متناسب برای درست کردن قهوه اسپرسو در نظر گرفته شده است. به نکات مندرج روی قوطی قهوه توجه شود. بهتر است در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

  

 

 

 

 

 

Solace Instant Coffee  is an exclusive masterpiece composed by the Solace Coffee sommelier. For this coffee, only specially selected beans are  blended to perfection. Its unique quality is the ultimate choice for discerning coffee drinkers.

For a delicious cup of hot coffee, give 1-2 spoons of instant coffee into a cup and pour over hot, but not boiling water.

Under license from SOLACE FOOD LIMITED, United Kingdom, Produced by SOLACE ROSE INNOVATIVE PRODUCTS, IRI

Caffeine content is no higher than 1.5 percent. With a resealable container, this coffee will be kept fresh until the very last cup.

100g e (Net Wt. 8.8 oz)download (1)download (2)download

 

 

 

 

 

200g e (Net Wt. ۱۷٫۶ oz)

 

download (1) download (2) download