کاپوچینو(Cappuccino)

کاپوچینو ۱۵ عددی سولیس ، محتوی ۱۵ ساشه ۲۰ گرمی تهیه شده از مرغوبترین مواد اولیه، در کمترین زمان حرفه ای ترین کاپوچینو فوری را برای شما فراهم کرده و روز شما می سازد.

Weight: 300 g e(Net Wt. 110.6  oz)