لته وانیل(Latte Vanilla)

لته وانیل ۱۵ عددی سولیس ، محتوی ۱۵ ساشه ۲۰ گرمی تهیه شده از مرغوبترین مواد اولیه، در کمترین زمان حرفه ای ترین لته فوری را با طعم مطبوع وانیل برای شما فراهم کرده و روز شما می سازد.

Weight: 300 g e(Net Wt. 110.6  oz)