سخن مدیریت


با سپاس فراوان به درگاه پروردگار که ما را به خلعت خلقت بیاراست و توفیق خدمتگزاری را به هموطنان گرامی ، ارزانی فرمود، و با سلام و درود صمیمانه بر تمامی کسانی که روح پیشرفت، توسعه و توانگری در وجود آنها قلیان دارد، بسیار مفتخرم که در کنار همکارانم در شرکت سولیس، توانسته ایم به عنوان قطره ای کوچک در دریای سازندگی و توسعه کشور در حوزه تولید قدم برداریم. شرکت سولیس با هدف تولید مواد غذایی با کیفیت تاسیس و در راستای انجام رسالت خود افزون بر صداقت کاری، از کادری کاملا کارآموزده و با تجربه و همچنین پیشرفته ترین فناوری های روز برخوردار است. در این مجموعه تلاش شده است تا با کاربرد دانش و دانایی، مهارت و تخصص در انجام فعالیتها و خدمات به منظور رفع نیازها و انتظارات و بهبود سطح رضایت مشتریان با رویکردی نتیجه گرا، مجدانه گام هایی بلند برداشته شود.

مدیرعامل

دکتر حسین گودرزی پور