برندهای گروه سولیس


آرکاداش

تولید انواع محصولات غدایی جهت بازار داخلی و صادرات به کشورهای همسایه بالخصوص کشور ترکیه

وِسیلی

ثبت در ایران و کشور ترکیه جهت امر صادرات و واردات انواع محصولات غذایی و ملزومات از جمله ظروف آشپزخانه

تجارتخانه گودرزی پور

تاسیس ۱۲۸۹
قدمت، اصالت، کیفیت
صادرات و واردات چای


گواهی ثبت برند وِسیلی در ترکیه
گواهی ثبت برند سولیس در ترکیه