دمنوش تناسب اندام(Slim Life)

SPECIAL-Slim Life TEA-2501

 

INGREDIENTS: PETAL ROSE, GREEN TEA, CARDAMOM, ORANGE BLOSSOM,  PEPPERMINT

75g e (Net Wt. 2.6 oz)