قهوه دان اسپشیالتی هندوراس(Honduras Specialty)

۱۳

قهوه سولیس، ترکیبی از مرغوبترین دانه های قهوه دنیاست که با دقت توسط حرفه ای ترین روست من ها، فرآوری و برای مشتریان خاص سولیس تدارک دیده شده است.

Region: Marcala
Growing Altitude: 1,350 – 1,800 meters
Flavor: Milky Chocolate- Almond
Acidity: Medium
Body: Velvety
Process: Washed
Harvest Period: Oct-Feb
Arabica Variety: Caturra-Bourbon
Roasting: Medium